บ้าน > เกี่ยวกับเรา>โรงงานของเรา

โรงงานของเรา

ยึดมั่นในนโยบายคุณภาพเป็นอันดับแรกและรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรก ตั้งแต่วัตถุดิบการผลิตจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปตั้งด่านควบคุมคุณภาพสามจุดเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์

เครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่มีความแม่นยำจากผู้ผลิตรายใหญ่ทั่วโลก ได้แก่ Technidyne ISO Spectrophotometer (เครื่องวัดความขาวมาตรฐาน ISO), Shimadzu HPLC (เครื่องมือโครมาโตกราฟีของเหลวประสิทธิภาพสูง), Shimadzu UV / VIS Spectrophotometer (อัลตราไวโอเลต / สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ที่มองเห็นได้) การใช้สเตนเลสทั้งหมด อุปกรณ์เหล็กและอุปกรณ์การกรองที่มีความแม่นยำหลากหลายและอุปกรณ์เสริมการกรองน้ำแบบ Reverse Osmosis เพื่อให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ไปสู่ระดับโลก

ในการรักษาสิ่งแวดล้อมเราได้ลงทุนในอุปกรณ์กู้ฝุ่นอุปกรณ์ดูดซับก๊าซหางและอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบำบัดน้ำเสียเราได้ใช้กระบวนการบำบัดแบบ ANAEROBIC (UASB) และการบำบัดตะกอนแบบเปิดใช้งาน 2 ขั้นตอนและคุณภาพของน้ำทิ้งเป็นไปตามข้อกำหนดในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของประเทศ